Trang chu   Trang chủ                  Hôm nay là: 05/07/2015       Xin chào: Khách Đăng nhập  Cuộc thi Tìm hiểu Bình đẳng giới


    Để triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới” đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tham gia tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới ban hành thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới” cụ thể như sau

I. Tên cuộc thi : Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

II.  Đối tượng dự thi : Các cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trừ thành viên tham gia Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

III.  Nội dung thi : Các quy định của Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007, bao gồm những nội dung sau :

        -Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hiệu lực của Luật Bình đẳng giới.

        - Các nguyên tắc cơ bản và chính sách của Nhà nước về Bình đẳng giới

        - Bình đẳng giới trong các lĩnh vực ;

        - Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới ;

        - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới ;

        - Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới ;

        - Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới và khiếu nại, tố cáo ;

        - Giải quyết tình huống về bình đẳng giới ;

        - Đề xuất giải pháp thực hiện vấn đề bình đẳng giới

IV. Hình thức thi : Thi viết

1. Yêu cầu bài dự thi (bài dự thi hợp lệ)

    - Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, không được sao chụp (photocopy).

    - Hình thức bài thi : Bài dự thi phải được đóng thành tập hoặc quyển, có bìa và đánh số trang theo thứ tự. Trang bìa hoặc trang đầu tiên của bài dự thi phải ghi rõ : Bài dự thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới” và các thông tin có liên quan đến người dự thi, bao gồm : họ và tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ (đơn vị công tác hoặc nơi thường trú), số điện thoại (nếu có) của người dự thi.

    - Bài dự thi phải trả lời đủ 10 câu hỏi do BTC cuộc thi cấp tỉnh đề ra theo thứ tự (không bắt buộc phải chép lại câu hỏi). Khuyến khích các bài dự thi có viện dẫn điều luật, mở rộng phân tích, đưa thêm các quy định trong Nghị định hướng dẫn thi hành, có ví dụ minh hoạ từ thực tiễn (bằng tranh ảnh, câu truyện) ; trình bày sạch, đẹp, công phu, lô gíc, đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ.

    - Mỗi cá nhân chỉ được gửi 01 bài tham gia cuộc thi.

2. Bài dự thi không hợp lệ

    - Những bài dự thi không đảm bảo đúng yêu cầu (giống nhau về cơ bản, photocopy, không trả lời đủ 10 câu hỏi) được coi là bài không hợp lệ.

    - Các bài dự thi không hợp lệ không được chọn để chấm điểm.

V. Nơi nhận bài thi

1.  Bài dự thi của cá nhân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn nộp bài dự thi về Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã để chuyển về BTC cuộc thi cấp huyện.

2.  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (trừ ngành Than), trường học đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tập hợp bài dự thi của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, lao động, học sinh, sinh viên thuộc cơ quan, đơn vị mình chuyển về BTC cuộc thi cấp huyện.

BTC cuộc thi cấp huyện có trách nhiệm chấm thi và chọn ra 20 bài có số điểm cao nhất gửi về Hội LHPN tỉnh tổng hợp để chấm thi cấp tỉnh.

3.  Các doanh nghiệp thuộc ngành Than tập hợp bài dự thi của đơn vị mình và chuyển về BTC cuộc thi Tập đoàn CN than – khoáng sản Việt Nam.

BTC cuộc thi Tập đoàn CN than – khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm chấm thi và lựa chọn 20 bài có số điểm cao nhất của ngành, nộp về Hội LHPN tỉnh để tham dự chấm thi cấp tỉnh.

4.  Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tập hợp toàn bộ bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan mình và lựa chọn 05 bài dự thi có chất lượng cao nhất gửi về Hội LHPN tỉnh để tiến hành chấm thi cấp tỉnh.

VI.  Thời hạn nhận bài thi

    1.  Hạn cuối cùng nhận bài thi ở cấp huyện trước 5/1/2010

    2.  Hạn cuối cùng nhận bài thi ở cấp tỉnh vào 14/1/2010

VII.  Tổ chức chấm thi và trao giải

    - Trên cơ sở các bài dự thi do BTC cuộc thi cấp huyện, ngành chuyển về, BGK cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm thi, chuyển kết quả cho BTC cuộc thi cấp tỉnh xem xét và lựa hcọn các bài đạt giải theo thứ tự từ cao xuống thấp.

    - BTC cuộc thi cấp tỉnh căn cứ vào kết quả chỉ đạo, triển khai cuộc thi và chất lượng bài dự thi của cấp huyện, ngành để xét giải tập thể.

VIII.  Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng cá nhân :

    - 02 giải nhất, trị giá 800.000đ

    - 04 giải nhì, mỗi giải trị giá 600.000đ

    - 06 giải ba, mỗi giải trị giá 400.000đ

    -    15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000đ

2. Giải thưởng tập thể

    - 01 giải nhất, trị giá 1.500.000đ

    - 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.000.000đ

    - 03 giải ba, mỗi giải trị giá 500.000đ

    - 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000đ

  Thông tin tham khảo có thể tài về từ : Chuyên mục  Tổ chức Cán bộ / Tra cứu Văn bản

Ban TC cuộc thi

 

 
Các tin cùng loại:
 
* Bài viết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào năm mới 2015 - 31/12/2014 .
* Công tác chuẩn bị cho lễ công bố thành lập Trường ĐH Hạ Long đã cơ bản hoàn tất - 19/12/2014 .
* Khai mạc hội nghị toàn quốc về Đại số - Hình học – Tôpô năm 2014 - 18/12/2014 .
* Thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Cô giáo, Thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - 19/11/2014 .
* Khai mạc giải Cầu lông, Bóng bàn khối các trường ĐH&CN lần thứ 18 tỉnh Quảng Ninh năm 2014 - 26/10/2014 .TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH
Địa chỉ: phường Nam Khê - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84 - 33).3850304
Fax: (84 - 33).3852174 
Email: cdsp.quangninh@moet.edu.vn
Website:  www.cdspqninh.edu.vn